Rottesikring af kloak

Rotter lever i kloaksystemerne er derfor sundhedsskadelige for mennesker, da de kan være smittebærer af sygdomme som rotterne kan overføre til mennesker. Da rotter er dygtige gnavere, svømmere og klatre, kan rotterne komme ind i huset via bla. kloakrør og brønde og er i stand til at finde vej op gennem toiletter og andre afløbsinstallationer.

For at forhindre rotter adgang til huset, er det vigtigt at sikre sig, at kloakrør og brønde er intakte.

Derudover kan der monteres en rottespærre på kloakledningen. Rottespærren forhindre rotter i at trænge forbi spærren og ind i huset.

Rottestop kan monteres på kloakledning i nedgangsbrønden.

Etablering af rottespærre

Pris kr. 2.900,- inkl. moms for Ø110 mm

Pris kr. 3.200,- inkl. moms for Ø160 mm

Prisen indeholder følgende:
– Levering og montering af rottespærre på Ø100 kloakledning.
– Rottespærren monteres i brønd
– Rottespærren leveres i kvalitet som L811 -VVS nr. 154346104