Højvandslukke

Et højvandslukke kan forhindre kloakvand i at løbe baglæns i kloakken, op igennem dit kælderafløb, når det regner kraftigt. Det skal efterses og rengøres mindst én gang om året.

Generelt

BoligJobordningen giver et ligningsmæssigt fradrag i skatten for lønudgifter til istandsættelse af bolig og sommerhus. Fradraget udgør maksimalt kr. 12.200 årligt pr. person over 18 år, der har folkeregisteradresse i ejendommen. Fradraget gælder såvel lejeboliger som ejerboliger.

Priser forudsætter, at eksisterende kloakledning under kældergulv er Ø100 betonrør. Før montering af højvandslukke, udfører vi en TV inspektion af den berørte kloak.

Alle højvandslukkere der monteres af Regnvandssikring, monteres af autoriseret kloakfirma og vores højvandslukker er VA godkendte.

Priserne er faste på standard levering og montering af højvandslukke.

Bemærk

Gråt spildevand
Der er ikke toiletspildevand på kloakledningen

Sort spildevand
Der er toiletspildevand på kloakledningen

Højvandslukke indbygget i gulvafløb - manuelt betjent

Pris kr. 6.350,- inkl. moms
Deraf lønudgift kr. 5.125,-

Prisen indeholder følgende
– Udskiftning af et eksisterende gulvafløb i kælder til nyt med indbygget højvandslukke.
– Tilslutning til eksisterende kloak under kældergulv, Ø100 beton
– Retablering af kældergulv med beton.
– Højvandslukke type Drehfix med rist af sort plast
– Der er ikke tilslutning til sideindløb på gulvafløb

Anvendes til gråt spildevand

Højvandslukke indbygget i gulvafløb - manuelt betjent

Pris kr. 7.850,- inkl. moms
Deraf lønudgift kr. 6.150,-

Prisen indeholder følgende
– Udskiftning af et eksisterende gulvafløb i kælder til nyt med indbygget højvandslukke.
– Tilslutning til eksisterende kloak under kældergulv, Ø100 beton
– Retablering af kældergulv med beton
– Højvandslukke type Universal med rist af sort plast

Tilvalg: Mulighed for tilslutning af 3 sideindløb fra f.eks vaskemaskine eller håndvask
Anvendes til gråt spildevand

Højvandslukke indbygget i gulv - manuelt betjent

Pris kr. 13.650,- inkl. moms
Deraf lønudgift kr. 8.200,-

Prisen indeholder følgende
– Montering af et højvandslukke placeret i kældergulv
– Højvandslukke tilsluttes eksisterende kloakledning under kældergulv, Ø100 beton
– Retablering af kældergulv af beton.
– Højvandslukke type Staufix SWA med inspektionslem af sort plast.

Anvendes til gråt spildevand når der er flere afløbsenheder i kælder ekskl. toilet.

Højvandslukke for indbygning i gulv - Elektronisk betjent

Pris kr. 53.200,- inkl. moms
Deraf lønudgift kr. 26.200,-

Prisen indeholder følgende:
– Montering af et tilbageløbsstop placeret i kældergulv
– Tilbageløbsstop tilsluttes eksisterende kloakledning under kældergulv, Ø100 beton
– Retablering af kældergulv med beton
– Montering af alarmboks *)
– Tilbageløbsstop type Pumpfix F med pumpe og inspektionslem af sort plast.

Pumpe med kniv for ledningssystemer til sort eller gråt spildevand. Ved opstuvning lukker den motorstyrede klap og der sendes signal til alarmboksen. Tilføres der spildevand til tilbageløbsstoppet starter pumpen. De tilsluttede afløbsinstallationer kan således anvendes selvom der er opstuvning i kloaksystemet.
Alarmboksen er forsynet med batteri i tilfælde af strømsvigt samt selvdiagnose system type SDS.
Pumpen starter først i tilfælde af opstuvning og bruger ingen unødig strøm

Anvendes til gråt eller sort spildevand og når der er flere afløbsenheder i kælder inkl. toilet.

Før montering af Pumpfix F, skal der foreligge en godkendelse af installationen fra bygningsmyndighederne.

*) I prisen er der ikke medtaget fremføring af el fra alarmboks til gruppetavle, da denne fremføring er meget individuel afhængig af afstand til gruppetavle, om der er plads i gruppetavlen, fremføringsvej m.m.

Tilbageløbsstop med pumpe og indbygning i brønd - Elektronisk betjent

Pris hos kr.60.650,- inkl. moms
Deraf lønudgift kr. 31.900,-

Prisen indeholder følgende:
– Montering af udvendig brønd med tilbageløbsstop. Brønd placeres på kloakledning i terræn
– Brønddybde 1,2 meter
– Retablering af terræn med græsfrø
– Montering af alarmboks *)
– Tilbageløbsstop type Pumpfix F med pumpe.

Pumpe med kniv for ledningssystemer til sort eller gråt spildevand. Ved opstuvning lukker den motorstyrede klap og der sendes signal til alarmboksen. Tilføres der spildevand til tilbageløbsstoppet starter pumpen. De tilsluttede afløbsinstallationer kan således anvendes selvom der er opstuvning i kloaksystemet.
Alarmboksen er forsynet med batteri i tilfælde af strømsvigt samt selvdiagnose system type SDS.
Pumpen starter først i tilfælde af opstuvning og bruger ingen unødig strøm

Anvendes til gråt eller sort spildevand og når der er flere afløbsenheder i kælder inkl. toilet.

Før montering af Pumpfix F, skal der foreligge en godkendelse af installationen fra bygningsmyndighederne.

*) I prisen er der ikke medtaget fremføring af el fra alarmboks til gruppetavle, da denne fremføring er meget individuel afhængig af afstand til gruppetavle, om der er plads i gruppetavlen, fremføringsvej m.m.