Dræn

En fugtig kælder kan skyldes indtrængende grundvand og/ eller overfladevand. Har du en fugtig og klam kælder, kan det sandsynligvis  skyldes grundvand og/ eller overfladevand der trænger ind i kælderen gennem gulve og vægge.

Har du fugt i kælderen, er det en god ide at udføre et omfangsdræn, der leder vandet væk fra kælderens
vægge og gulve og derved sikrer en tør og sund kælder.

Vi kan hjælpe med at lokalisering årsagen til at du har fugt i kælderen samt udføre forbyggende foranstaltninger

Udførelse af omfangsdræn:

Pris kr. 123.000- inkl. moms

Prisen indeholder følgende:
– Etablering af omfangsdræn ved kældervægge ved et 150 m2 enfamiliehus
– Kældervægge asfalteres, højde af kældervægge under jordforudsat til 1,2 meter
– Etablering af 2 nye gennemløbsbrønde/ spulebrønde og 1 ny sandfangsbrønd
– Tilkobling af dræn til eksisterende nedgangsbrønd
– Reetablering af græs

Asfaltering af kældervæg under terræn for at hindre vandgennem-trængning

Isolering af kældervæg – opfyldning omkring drænledning

Fald på drænet kontrolleres